Algemene voorwaarden

Mahieu Wonen

Kosterij 9-11

1721 PN Broek op Langedijk 

Rabobank nr. NL95 RABO 0117160474 

KVK: 37123665 

BTW nummer: NL 1844.93.481.B.01

Toepasselijkheid.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten en andere rechtshandelingen. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze  schriftelijk met Mahieu Wonen zijn overeengekomen.

Bestellen.

Bestellen gaat via de  zgn.” Winkelwagen” of via info@mahieuwonen.nl. Iedere bestelling via de website van Mahieu Wonen wordt via e-mail binnen maximaal twee werkdagen bevestigd. Een overeenkomst komt tot stand doordat Mahieu Wonen dmv. een automatische E-mail de bestelling bevestigt en hierbij aanvaardt, dan wel op het moment dat Mahieu Wonen tot de uitvoering van de bestelling overgaat.

Mahieu Wonen is gerechtigd, zonder opgaaf van enige redenen, bestellingen te weigeren. Een bestelling wordt in ieder geval geweigerd indien het bestelformulier niet juist of niet volledig is ingevuld. Indien een bestelling wordt geweigerd zal Mahieu Wonen dit binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bestelling aan u meedelen.

Wanneer het bestelde artikel onverhoopt niet voorradig is, neemt Mahieu Wonen zo spoedig mogelijk via e-mail contact met u op. Mahieu Wonen is niet aansprakelijk voor de schade, die ontstaat als gevolg van het niet voorradig zijn van een artikel.

Prijzen en betalingen.

Alle prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Betaling is mogelijk middels:

Creditcard/Bankbetaling betaling vooraf op de webshop (Mollie), Overschrijving vooraf op de bankrekening van Mahieu Wonen, Bij persoonlijk afhalen in de winkel met contant of pin. 

Levering.

Bestellingen die op werkdagen worden gemaakt, worden binnen maximaal twee werkdagen in behandeling genomen. Gedurende de werkweek streeft Mahieu Wonen er naar om de artikelen binnen drie werkdagen, na ontvangst van de betaling, te leveren. Deze levertijden zijn niet altijd haalbaar. Is levering binnen deze drie werkdagen niet mogelijk dan krijgt u hiervan bericht. U heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.

Er is de mogelijkheid om grotere artikelen af te halen, dit gebeurt uitsluitend na overleg met Mahieu Wonen.

Verzendkosten van grote artikelen (meubels) of afwijkende maten, worden nader met u overeengekomen. Deze zult u niet direct in uw winkelmand vinden. Wij nemen contact met u op zodra de order binnen is. Meubelen komen wij over het algemeen persoonlijk bij u afleveren en op de juiste plek zetten. Wilt u van te voren weten hoeveel verzendkosten u moet betalen, neem dan contact met ons op.

Bestellingen in het buitenland worden verzonden binnen Zone 1: Denemarken, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zweden

Retourzendingen.

Bij aflevering van de bestelling dient u te onderzoeken of de bestelling aan de overeenkomst beantwoordt. Indien dit niet het geval is of indien u de artikelen om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, bent u gerechtigd om de bestelling binnen 7 werkdagen te retourneren. Wij storten het betaalde bedrag na ontvangst van de geretourneerde goederen altijd aan u terug per bankoverschrijving.

De bestelling dient in dat geval altijd ongebruikt, onbeschadigd, compleet en in de oorspronkelijke verpakking geretourneerd te worden. Indien het artikel of de bijbehorende verpakking gebruikt, beschadigd of incompleet is, zal Mahieu Wonen niet overgaan tot het terugstorten van het gehele aankoopbedrag, maar afhankelijk van de staat van het geretourneerde artikel een redelijk percentage hiervan, tenzij de beschadiging van het artikel toe te rekenen valt aan Mahieu Wonen. De verzendkosten van retouren zijn altijd voor de koper. Bij het retour zenden, stuurt u vooraf een email naar info@mahieuwonen.nl met vermelding van ordernummer en de reden van retour zending.

Aansprakelijkheid

Mahieu Wonen besteedt  de uiterste zorg aan het inkopen van de producten. In geval van klachten over een geleverd product wordt er contact opgenomen met de betreffende fabrikant. Mahieu Wonen staat ervoor in dat de producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en het niet in strijd zijn met op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Mahieu Wonen is nimmer aansprakelijk voor schade die voortkomt uit een onjuist gebruik van een door het Mahieu Wonen geleverd artikel. Voor klokken geldt dat bij het overzetten van zomer naar wintertijd de wijzers altijd 11 uur VOORUIT gedraaid moeten worden. Dit wordt altijd uitdrukkelijk vermeld bij de verkoop . Schade die is ontstaan door het “tegen de wijzers in” draaien, wordt niet aangemerkt als een defect en wordt door Mahieu Wonen niet vergoed.

De totale aansprakelijkheid bedraagt nooit meer dan de vergoeding die u voor het betreffende artikel heeft betaald.

Mahieu Wonen zorgt voor een goede verzendconditie van de bestelling. De mogelijke risico’s die het verzenden van de bestelling met zich meebrengt zijn altijd voor de koper. Mahieu Wonen is nimmer aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van de verzonden artikelen.

Kleuren van de artikelen op de website kunnen enigszins afwijkend zijn van de werkelijke kleuren.

Communicatie

Voor vertragingen, niet of niet juist overkomen van bestellingen, bevestigingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel is Mahieu Wonen niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of schuld door Mahieu Wonen

Privacy

Op de website van Mahieu Wonen wordt u gevraagd een aantal persoonsgegevens in te vullen. Deze persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand en worden alleen gebruikt bij de uitvoering en afwikkeling van de bestelling. De persoonsgegevens worden nimmer aan derden verstrekt.

Mahieu Wonen wil graag weten of de website vaak bezocht wordt. Hiervoor zal Mahieu Wonen bepaalde informatie verzamelen onder meer door middel van IP-gegevens en cookies (kleine bestanden die naar de browser worden gezonden en worden opgeslagen op de harde schijf waardoor er wordt geregistreerd hoe en wanneer een bezoeker een website gebruikt). Deze gegevens zijn anoniem en kunnen niet worden herleid naar een persoon.

Wijzigingsrecht

Mahieu Wonen behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden en de inhoud van haar website tussentijds te wijzigen.